Cookiebeleid

Wij (of derden namens ons) kunnen ook gegevens over u bewaren via "cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie, die door deze website op de computer van een bezoeker worden achtergelaten. Cookies worden alleen bij een volgend bezoek aan de site teruggestuurd naar de servers die deze informatie hebben achtergelaten. Cookies vertellen ons hoe en wanneer webpagina's zijn bezocht en door hoeveel mensen. Met de informatie die we door middel van deze technologie verkrijgen, hopen we onze sites te kunnen verbeteren. Bovendien houden we informatie over u bij die automatisch door onze webserver wordt verzameld, zoals uw IP-adres en domeinnaam. Deze informatie kunnen we gebruiken om ons aanbod beter af te stellen op uw wensen, informatie voor u toegankelijker en de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie over u wordt bewaard in een database binnen de Europese Unie (EU). Als beheerder van de database zal Pfizer bv aan de Rivium Westlaan 142, 2909 LD, Capelle aan den IJssel, Nederland, uw gegevens verzamelen. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor en gebruikt worden door andere bedrijven binnen de Pfizer Group. Omdat Pfizer een wereldwijd opererende organisatie is, is het mogelijk dat uw informatie binnen of buiten de EU (zoals naar de VS) wordt verspreid waar privacywetten mogelijk minder streng zijn dan in de EU. We zullen echter altijd adequate technische veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te garanderen dat onbevoegde personen geen toegang tot deze informatie krijgen.

Pfizer respecteert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, organisaties die met Pfizer samenwerken bij het beheer van de bovengenoemde informatie en bedrijven van de Pfizer Group hebben toegang tot uw informatie. Het is mogelijk dat wij derden inschakelen om in onze naam onderzoeken uit te voeren, de gegevens te verwerken of onze website, de inhoud of onze programma's te beheren, maar uw informatie zal niet ter beschikking worden gesteld aan andere derden zoals externe mailingorganisaties. Hoewel onwaarschijnlijk kan het toch gebeuren dat we krachtens rechtelijk bevel of op grond van bepaalde andere wet- of regelgeving verplicht zijn om informatie over u te verstrekken. Wij zullen ons binnen onze mogelijkheden inspannen u op de hoogte te stellen voordat de informatie wordt overgedragen, tenzij juridische restricties ons dit onmogelijk maken.

Dit cookiebeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110-0909-0910